Universal House of Justice
В новото хилядолетие решаващата нужда на човечеството е да намери обединяваща визия за същността на човека и обществото. Човешката същност е в основата си духовна и предстоящото преструктуриране на планетата ще трябва да отговаря на тази реалност.
В новото хилядолетие решаващата нужда на човечеството е да намери обединяваща визия за същността на човека и обществото. Човешката същност е в основата си духовна и предстоящото преструктуриране на планетата ще трябва да отговаря на тази реалност.

Image by konferenzadhs from Pixabay

Световен Дом на Справедливостта

Световен Дом на Справедливостта

Universal House of Justice
Max Planck, 1931
Считам съзнанието за фундаментално, а материята – за производна от съзнанието. Не можем да погледнем зад съзнанието. Всичко, за което говорим, всичко, което считаме за съществуващо, сочи изначално към съзнанието.

Image by Yuri_B from Pixabay

Макс Планк

Max Planck, 1931
Denis Waitley
Към щастието не може да се пътува. То не се притежава, не се печели и не се консумира. Щастието е духовното преживяване на живота във всяка минута – с обич, милосърдие и благодарност.

Денис Уейтли

Denis Waitley
Chief Seattle
Човекът не е оплел мрежата на живота. Той е само брънка в нея. Това, което прави на мрежата на живота, го прави на самия себе си… Ние не наследяваме земята от нашите прадеди. Ние я взимаме назаем от децата си.

Чийф Сиатъл

Chief Seattle
‘Abdu’l-Bahá
Любовта е светлината, която свети в тъмнината – живата връзка, която свързва Бог с всяка просветлена душа.

Абдул-Бахá

‘Abdu’l-Bahá
previous arrow
next arrow

Тази платформа е създадена в критичен исторически момент – в периода на пандемията предизвикана от новата коронавирус инфекция – който по категоричен начин показа неспособността на съществуващата световна система ефективно да управлява глобална криза.

Досега успявахме да пренебрегнем бързо ускоряващата се климатична криза и наближаващите в резултат на нея сътресения. Успявахме да пренебрегнем също и неустойчивостта на световната икономика, базирана на безкрайни спекулации и заеми. Но пандемията принуди много правителства да достигнат невиждано ниво на дълг в опит да обезпечат критичните сектори здравеопазване и социални грижи за стотици милиони хора. Замразяването тласка цели икономически сектори към банкрут и рискува срив на световната икономика.[1] Веригите за доставки са прекъснати, включително за основните лекарства. Вирусът не зачита граници. Няма държава, която може самостоятелно да се справи. Виждаме необходимостта от глобално сътрудничество и комплексен подход към управлението.

Зад всичко това стои необходимостта от преосмисляне на основните ни ценности и крайната ни цел като човешки същества. Този период на наложена изолация е уникална възможност да четем, да изучаваме, да се молим и да медитираме върху това какво бъдеще искаме за себе си, семействата си, нашите общности, нациите и целия свят. Със съвременните комуникации можем и трябва да провеждаме смислени разговори с другите и да им помогнем да видят положителната страна на това, през което преминаваме.

Image by S. Hermann & F. Richter from Pixabay
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Много учени предупреждават, че когато пандемията премине, светът, както го познаваме, ще бъде напълно променен и няма да може да се възвърне към обичайното си функциониране. Каква икономическа и управленческа система ще възникне след тези сътресения и как ще стане устойчива за планетата?

В тази ситуация, платформата публикува материали, които отразяват едно нарастващо световно движение към осъзната взаимосвързаност, обединение в многообразието и градивни промени към по-справедливо и устойчиво планетно общество. Тук следим световните социални, екологични и образователни процеси, които бързо променят света, който познаваме.

Платформата отваря пространство за диалог с младите и с всички мислещи хора за ролята на всеки от нас в тези интензивни процеси. Акцентуват се практични подходи, на база на смислено общуване, духовни ценности и разумен стремеж към справедливост – подходи, които развиват характера и чувството за отговорност, предлагат конкретна визия и развиват умения за принадлежност към един глобално свързан свят.

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Актуални новини

  • Световно здраве
  • Съзнание
  • Социални ценности
  • Екология

Авторски материали

Видео беседи

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Ревюта на книги

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Документални филми

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Авторски репортажи

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Споделете:
Към началото