Тази платформа е създадена в критичен исторически момент – в периода на пандемията предизвикана от новата коронавирус инфекция – който по категоричен начин показа неспособността на съществуващата световна система ефективно да управлява глобална криза.

Досега успявахме да пренебрегнем бързо ускоряващата се климатична криза и наближаващите в резултат на нея сътресения. Успявахме да пренебрегнем също и неустойчивостта на световната икономика, базирана на безкрайни спекулации и заеми. Но пандемията принуди много правителства да достигнат невиждано ниво на дълг в опит да обезпечат критичните сектори здравеопазване и социални грижи за стотици милиони хора. Замразяването тласка цели икономически сектори към банкрут и рискува срив на световната икономика.[1] Веригите за доставки са прекъснати, включително за основните лекарства. Вирусът не зачита граници. Няма държава, която може самостоятелно да се справи. Виждаме необходимостта от глобално сътрудничество и комплексен подход към управлението.

Зад всичко това стои необходимостта от преосмисляне на основните ни ценности и крайната ни цел като човешки същества. Този период на наложена изолация е уникална възможност да четем, да изучаваме, да се молим и да медитираме върху това какво бъдеще искаме за себе си, семействата си, нашите общности, нациите и целия свят. Със съвременните комуникации можем и трябва да провеждаме смислени разговори с другите и да им помогнем да видят положителната страна на това, през което преминаваме.

Image by S. Hermann & F. Richter from Pixabay
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Много учени предупреждават, че когато пандемията премине, светът, както го познаваме, ще бъде напълно променен и няма да може да се възвърне към обичайното си функциониране. Каква икономическа и управленческа система ще възникне след тези сътресения и как ще стане устойчива за планетата?

В тази ситуация, платформата публикува материали, които отразяват едно нарастващо световно движение към осъзната взаимосвързаност, обединение в многообразието и градивни промени към по-справедливо и устойчиво планетно общество. Тук следим световните социални, екологични и образователни процеси, които бързо променят света, който познаваме.

Платформата отваря пространство за диалог с младите и с всички мислещи хора за ролята на всеки от нас в тези интензивни процеси. Акцентуват се практични подходи, на база на смислено общуване, духовни ценности и разумен стремеж към справедливост – подходи, които развиват характера и чувството за отговорност, предлагат конкретна визия и развиват умения за принадлежност към един глобално свързан свят.

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Актуални новини

  • Световно здраве
  • Съзнание
  • Социални ценности
  • Екология

Авторски материали

Видео беседи

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Ревюта на книги

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Документални филми

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Авторски репортажи

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Споделете:
Към началото