В новото хилядолетие решаващата нужда на човечеството е да намери обединяваща визия за същността на човека и обществото. Човешката същност е в основата си духовна и предстоящото преструктуриране на планетата ще трябва да отговаря на тази реалност.
В новото хилядолетие решаващата нужда на човечеството е да намери обединяваща визия за същността на човека и обществото. Човешката същност е в основата си духовна и предстоящото преструктуриране на планетата ще трябва да отговаря на тази реалност.

Image by konferenzadhs from Pixabay

Световен Дом на Справедливостта

Световен Дом на Справедливостта

Считам съзнанието за фундаментално, а материята – за производна от съзнанието. Не можем да погледнем зад съзнанието. Всичко, за което говорим, всичко, което считаме за съществуващо, сочи изначално към съзнанието.

Image by Yuri_B from Pixabay

Макс Планк

Към щастието не може да се пътува. То не се притежава, не се печели и не се консумира. Щастието е духовното преживяване на живота във всяка минута – с обич, милосърдие и благодарност.

Денис Уейтли

Човекът не е оплел мрежата на живота. Той е само брънка в нея. Това, което прави на мрежата на живота, го прави на самия себе си… Ние не наследяваме земята от нашите прадеди. Ние я взимаме назаем от децата си.

Чийф Сиатъл

Любовта е светлината, която свети в тъмнината – живата връзка, която свързва Бог с всяка просветлена душа.

Абдул-Бахá

previous arrow
next arrow
Slider

Тази платформа е създадена в критичен исторически момент – в периода на пандемията предизвикана от новата коронавирус инфекция – който по категоричен начин показа неспособността на съществуващата световна система ефективно да управлява глобална криза.

Досега успявахме да пренебрегнем бързо ускоряващата се климатична криза и наближаващите в резултат на нея сътресения. Успявахме да пренебрегнем също и неустойчивостта на световната икономика, базирана на безкрайни спекулации и заеми. Но пандемията принуди много правителства да достигнат невиждано ниво на дълг в опит да обезпечат критичните сектори здравеопазване и социални грижи за стотици милиони хора. Замразяването тласка цели икономически сектори към банкрут и рискува срив на световната икономика.[1] Веригите за доставки са прекъснати, включително за основните лекарства. Вирусът не зачита граници. Няма държава, която може самостоятелно да се справи. Виждаме необходимостта от глобално сътрудничество и комплексен подход към управлението.

Зад всичко това стои необходимостта от преосмисляне на основните ни ценности и крайната ни цел като човешки същества. Този период на наложена изолация е уникална възможност да четем, да изучаваме, да се молим и да медитираме върху това какво бъдеще искаме за себе си, семействата си, нашите общности, нациите и целия свят. Със съвременните комуникации можем и трябва да провеждаме смислени разговори с другите и да им помогнем да видят положителната страна на това, през което преминаваме.

Image by S. Hermann & F. Richter from Pixabay
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Много учени предупреждават, че когато пандемията премине, светът, както го познаваме, ще бъде напълно променен и няма да може да се възвърне към обичайното си функциониране. Каква икономическа и управленческа система ще възникне след тези сътресения и как ще стане устойчива за планетата?

В тази ситуация, платформата публикува материали, които отразяват едно нарастващо световно движение към осъзната взаимосвързаност, обединение в многообразието и градивни промени към по-справедливо и устойчиво планетно общество. Тук следим световните социални, екологични и образователни процеси, които бързо променят света, който познаваме.

Платформата отваря пространство за диалог с младите и с всички мислещи хора за ролята на всеки от нас в тези интензивни процеси. Акцентуват се практични подходи, на база на смислено общуване, духовни ценности и разумен стремеж към справедливост – подходи, които развиват характера и чувството за отговорност, предлагат конкретна визия и развиват умения за принадлежност към един глобално свързан свят.

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Актуални новини

  • Световно здраве
  • Съзнание
  • Социални ценности
  • Екология

Авторски материали

Видео беседи

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Ревюта на книги

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Документални филми

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Авторски репортажи

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

Споделете:
Към началото