Готови ли сме за нови колективни центрове, които могат да отворят пространство за кохерентни решения в нашия некохерентен свят? Прочетете или чуйте най-новата статия на Д-р Елена Мустакова:

https://elena-mustakova.medium.com/unprecedented-spirit-filled-solutions-7a25f130dd55

Kохерентни решения в нашия некохерентен свят
Споделете:

Вашият коментар

Към началото