Корица на книгата на проф. Мустакова - Глобално обединяващо лечение

Като казва бившият президент на Института за Изследване на Съзнанието; Изпълнителен директор на Вашингтонския офис на Амнести Интернешънъл, Джеймс О’Диа, „Нито науката сама по себе си, нито религията, нито дори просветени социално-политически реформи не могат да доведат до еволюционния пробив, който е необходим, за да се измъкнем от катаклизмената дупка, изкопана от крайната ни обзетост от материалния успех, разделящите ни полу-истини, екологическата изстръпналост, широко-разпространената психична фрагментация и дълбоките ни травми. Точно тук влиза Мустакова с могъщо и мъдро лекарство за нашето време.“ О’Диа описва книгата на Мустакова, Глобално Обединяващо Лечение, като „химн на колективното ни отрезвяване и дълбокото възстановяване на висши ценности, които еволюиращото човечество трябва да развие в цялото си глобално многообразие“.

Слушайте интервюто на НоваНюз с професор Мустакова, където тя обяснява дълбокото изместване, което всички преживяваме и което често не разбираме. Страданието, което не може да бъде осмислено, блокира човека. Но осмисленото страдание отваря хоризонти на духа. Ето какво казва Мустакова за уменията, които са ни необходими в това трудно време:

Ако видеото не се визуализира, можете да го гледате като кликнете тук.

За книгата:

Предавителни рецензии:

Джеймс О‘Диа, бивш президент на Института за Изследване на Съзнанието; Изпълнителен директор на Вашингтонския офис на Амнести Интернешънъл; автор на наградената книга „Култивиране на Мир“:

            „Обединяващо световно лечение“ е химн на колективното ни отрезвяване и дълбокото възстановяване на висши ценности…

Нито науката сама по себе си, нито религията, нито дори просветени социално-политически реформи не могат да доведат до еволюционния пробив, който е необходим, за да се измъкнем от катаклизмената дупка, изкопана от крайната ни обзетост от материалния успех, разделящите ни полу-истини, екологическата изстръпналост, широко-разпространената психична фрагментация и дълбоките ни травми.

Точно тук влиза Мустакова с могъщо и мъдро лекарство за нашето време. Би бил не малък принос ако тя просто опишеше с блестяща яснота как интегралният светоглед може да излекува дълбоката ни патология. Но Мустакова постига нещо още по-блестящо: тя излага великите универсални и обединяващи духовни принципи, които хвърлят светлина върху индивидуалната и глобална трансформация. Тя влиза дълбоко в сърцето на нашата нараненост и показва, клиничен случай след клиничен случай от истинския живот, как много различни хора и семейства могат да се издигнат над мъчителни, разбити съдби и да преживеят осезателно пътя от затвора на личните обсесии към универсалната взаимосвързаност. Тя хвърля умела светлина върху развитието от невротично мислене към творческа Мисъл; върху това как практиката на събуденото съзнание отваря вътрешно пространство в живота ни и ни позволява да се развиваме; как можем да помогнем на един свят в криза чрез конструктивна устойчивост; как терапевтичните подходи, обогатени от интегрална духовност, могат да ни открият дълбоки преживявания на единството и искрени психологически и духовни прозрения.

Какво облекчение да прочете човек такава всеобхватна истина и мъдрост.

Джони Карли, PhD, Консултант към Обединените Нации и автор на „Алхимията на властта и силата: Невидимите фактори на лидерството“:

            „Обединяващо световно лечение“ свързва макро теченията на планетата с микро-движенията на душите ни. С нейния акцент върху единството, Мустакова свързва мистичния ни живот със социалната ни реалност и живото ни физическо преживяване със световното цяло. Тя пише за дълбоките истини на език, смисъл, ценности, духовност, устойчивост, свързаност, хармония, съзнание, трансформация и любов. Нейните разкази показват как можем да обръщаме внимание на метафизичните аспекти на живота, за да взимаме по-мъдри решения във физическия си живот, и като индивиди, и като членове на световното семейство.

            Тази книга предлага дълбока мъдрост относно зараждащото се световно съзнание за нашата взаимосвързаност и прозорливо ни ръководи в съзнателното осмисляне на еволюционния скок, в който се намираме.

Майкъл Пен, PhD, Директор на лабораторията за психопатологични изследвания и за философски изследвания на съзнанието към колежа Франклин & Маршъл:

            Както и в предишния й труд, на който е старши редактор – тома върху „Социално отговорна психология за глобалната епоха“ – така и в „Обединяващо световно лечение“, Д-р Мустакова се отличава като един от най-просветените клиници и учители на нашето време.

            Тази изключителна книга съчетава изкуството на разказа с векове мъдрост от различни научни и философски традиции в една съкровищница от прозрения и упражнения, които ще помогнат на милиони хора, чиито сърца и умове са измъчени и подтиснати от расова, религиозна, материална и политическа несправедливост, която задълбочава психичната криза в света.

            Мустакова черпи от десетилетия богат и разнороден клиничен опит и ни показва как добре-утвърдени техники за овладяване на житейските изпитания могат да ни помогнат също и в осмислянето на световните социално-исторически процеси, както и в решаването на сложните междуличностни, социални и институционални проблеми, пред които сме изправени.

Дейвид Слоан Уилсън, Президент на Просоциален Свят, социо-биолог и автор на „Този светоглед: Допълването на Дарвиновата еволюция“:

            „Обединяващо световно лечение“  съчетава различни форми на мъдрост – психотерапия, Бахайска Вяра и други духовни учения, еволюционна наука и личната мъдрост на авторката и на тези, на които е помагала през годините – в интегрирана визия за работата за един по-добър свят. Мустакова предоставя много четивна карта на вътрешната и външна трансформация.

Д-р Джууд Къривън, космолог, член на Кръга на Еволюционните Лидери, съ-основател на организацията Цялостна Световна Перспектива (Whole World View) и автор на „Космическа холограма“:

            „Обединяващо световно лечение“  дава дълбок, практичен и мъдър ответ на великото дело и фундаменталния избор на нашето време. Ще си спомним ли единната природа на реалността или ще продължим да си разказваме погрешния и екзистенциално застрашаващ ни разказ за нашата отделност и независимост един от друг? Авторката не само смело и ясно задава този въпрос, като психолог с десетилетия терапевтичен опит, който съчетава интегрални перспективи, но и предлага насоки базирани на жизнен опит в индивидуалния и колективен път към цялостност.

Д-р Нина Мейерхоф, получателка на наградата „Майка Тереза“, както и на наградата за Световно лидерство, Президент на организацията Деца на Планетата:

            „Обединяващо световно лечение“  отличава Д-р Елена Мустакова като лидер в областта на образованието и съзнанието. Тази могъща книга помага да разберем живота си в контекста на световна криза и да надигнем поглед към хоризонта. Тя очертава път от страха и разделението към развиването на нов холистичен език и социален подход. Децата ни имат нужда от тази надежда. Тази книга е ресурс за живот на вътрешен и външен мир с всичко, което ни заобикаля.

Д-р Джон Хачър, Почетен Професор във Флоридския Университет:

            „Обединяващо световно лечение“  е изключително всеобхватен анализ на сложните проблеми, пред които сме изправени. Както Мустакова умело показва, ние колективно сме се докарали до задънена улица, от която вече няма къде да скрием патологията в индивидуалната ни психика и в колективния полис.

            Анализът на Мустакова относно сравнително простите стъпки, които можем да предприемем за да излезем от тази задънена улица, е колкото утешителен, толкова и разумен. Общият ефект на тази книга е нещо като медицинска процедура, при която се прилага електро-шок за да се ре-стартира сърдечния ритъм или да се промени химията на ума за да преодолее психично смущение. Тази книга ще се хареса на широка и разнообразна аудитория.

Д-ри Дезире и Джей Джей Хуртаг, футуристи и създатели на Академията за Футуристични Науки:

            Д-р Елена Мустакова адресира проблема на фрагментираната човешка психика в резултат на редуцирането на живота до материалното му измерение. За да продължи човешката еволюция е нужно да открием нова истина, нова онтология, която интегрира тяло, съзнание, душа и дух през мъдростта на сърцето, а не само през призмата на науката. Мустакова внимателно разгръща пътищата, по които можем да интегрираме наука и духовност и чрез дълбоко съчувствие да изведем човечеството към единство на личността, на общностите и на обществото. Тази книга е задължителна за млади футуристи и посланието й е ключ към работата на тези, които се стремят да създадат повече хармония.

Бен Баулър (Unity Earth) и Джон Рамър  (SINE Network), организатори на Седмицата на Световното Единство (World Unity Week):

            „Обединяващо световно лечение“  с вдъхновение изтъкава нишките на трансформацията и лекуването и представлява важен принос към зараждащият се на планетата холистичен и космополитен светоглед. Ние посрещаме с радост тази книга, която така ясно описва историята и основите на разпространяващото се световно движение.

Рик Улфик, основател на Ние, Света (We. The World) и We.net:

            Д-р Мустакова ни повежда на едно пътешествие към откриването на същността на трансформацията: от имперския Аз към надрастване на егото, от духовно пробуждане към планетно културно преобразяване. В крайна сметка, по този път откриваме уникалната роля на всеки от нас в създаването на световна общност, която се измества от съзнание фокусирано върху Аз-а към съзнание, фокусирано върху Ние. Именно това прави възможно колективното излекуване на патологията което би бил най-значимият принос на 21 век. „Обединяващо световно лечение“  представлява важен водач в това пътешествие на сърцето, съзнанието и духа.

Предисловие

Кен Уилбър, философ, автор на 25 книги преведени на над 30 езика

(Откъс)

За мен е чест да напиша предисловието на книгата „Обединяващо световно лечение“ . Лечението често се описва като холистичен подход, който тази книга пре-дефинира като обединяващ. За да оценим по-пълно приносът на Мустакова, ще разгледам тук какво означава холизъм от гледна точка на моята интегрална теория.

            Човешкият живот крие потенциал за различни видове холизъм или пълнота. Това са Събуденост, Зрялост, Отвореност, Изчистеност и Присъствие. Когато развием само един вид пълнота, това не ни дава автоматичен достъп до другите. Истинската пълнота включва всички видове. „Обединяващо световно лечение“  описва по уникален и творчески начин именно такава истинска пълнота… Чрез случаи от живота, както и чрез национални и световни процеси, тази книга показва как може да се постигне пълнотата на Обединяващо Световно Лечение.

Следговор

Клаудиа Уелс, председател на Института за изследвания на съзнанието (Institute of Noetic Sciences IONS)

Споделям дълбоката си благодарност за тази навременна – и вечна – книга… и за дълбочината и обхвата на познание и опит нужни за да се опише така внушително обединяващото световно лечение. Мащабът на посланието на Д-р Мустакова отговаря на мащабите на кризата, която тласка нашия свят към еволюция. В 21вия век, наистина изглежда, че единственият ни избор отвъд социален и екологически срив е разпознаването на нашата взаимосвързаност и единство… Мустакова сочи нуждата от организираща парадигма, която ни помага да разберем световните промени и да участваме в тях с мъдрост и перспектива.

Интервю с професор Мустакова – глобалните социални процеси. Пред каква криза сме изправени в момента и защо.
Споделете:

Вашият коментар

Към началото