Image by Free-Photos from Pixabay

Послания, които ни разделят

Животът на всяко поколение се оформя от специфични сили. Даваме ли си сметка кои са силите, които непрекъснато ни въздействат?

Около нас все повече се разпространява объркан и разпокъсан възглед за живота, в който доминират краен материализъм и егоцентричност. Те изопачават отношенията ни един към друг, карат ни да мислим, че нашите смарт-фони и маркови дрехи са по-важни от общуването и поддържат в нас постоянно притеснение за това как изглеждаме в очите на другите. Тези послания диктуват състезателни отношения, недоверие, страх от различието и ни тласкат към лековато вписване в стереотипните модели за принадлежност. Те създават впечатлението, че най-добрият начин на живот е постоянното развлекателно стимулиране и върховно консуматорство. Освен това, тесни религиозни и етнически самоопределения и конфликти подхранват страх, нетолерантност и разделение.

В резултат, хората са стресирани, разчитат на микро послания, намират за все по-трудно да четат и да се съсредоточават в задълбочено мислене и лекуват стрес с пристрастяване към повече консумация. Младите все повече се оплакват от липса на смисъл, от клики и ги обхваща безразличие и цинизъм, самоизолация, пристрастявания, необуздани забавления и психично страдание.

Въпреки, че интуитивно никой от нас не е щастлив по този начин, се усещаме парализирани и често дори не търсим алтернатива на изтощаващия материализъм и социален упадък, както и на прелъстителните гласове, които ни примамват отвсякъде към капана на консумативизма.

Но такива алтернативи има, те съществуват и целта на нашата платформа и на форумите ни е да стимулираме откриването и осъзнаването на алтернативи.

Дълбоко в себе си, всеки от нас усеща дълбока мотивация към човечност и съпричастност, но разяждащите сили и влияния парализират този естествен стремеж.

Изборът е наш – дали ще живеем под властта на посланията, които ни разделят, или в хармония със самите себе си и ще търсим единение на стремежите си.

Вярваме , че животът има двойна морална цел – личностно израстване и развиване на способностите за изграждане на все по-прогресивна човешка цивилизация. Въпреки че това не са посланията, които чуваме всеки ден, вярваме, че това е реалността, която ни развива, издига и укрепва и тя гради бъдещето на човечеството.

Към началото