Финландско образование

Фотография: Весела Банова

Може ли съвременните деца да ходят с желание на училище?

Може ли съвременните деца да четат с интерес?

Може ли съвременните деца да обичат и да се интересуват от природата?

Може ли съвременните деца да порастват и да се образоват без да бъдат оценявани и изпитвани на дъската?

Може ли съвременните деца да научават няколко езика без да пишат непрекъснато домашни?

Може ли учители и родители да вярват в децата и да изпитват взаимно доверие едни към други?

Ако искате да разберете какви са отговорите, поинтересувайте се от съвременната Финландска образователна система.

След края на Втората световна война, в началото на 50-те години на миналия век, Финландия е бедна рибарска страна, изостанала в икономическото си развитие спрямо другите европейски страни. Това е страна, която не разполага с богати природни ресурси. Изключение прави дърводобивът. Ето защо финландците решават да инвестират в човешките си ресурси.

Реформата във финландската образователна система е усилие и дело на всички финландци, започнало преди около 45 години като най-съществен елемент от плана за икономическо възстановяване на страната. Очевидно финландците са имали обща споделена ценност: инвестицията в образованието на децата им. Първият категоричен резултат, свидетелстващ за успеха на тази реформа идва през 2000 г., когато резултатитете от стандартизирания тест на Програмата за международно оценяване на учениците  (PISA) сред 15-годишните в повече от 40 страни по света, определят финландските деца като най-добрите читатели в света. В следващите години излизат напред и по математика и природни науки. До 2006 г. Финландия е първа от 57 страни в областта на науката, през 2009 година по научна грамотност отстъпва само на Шанхай, а по математика заема 6-то място в света сред почти половин милион ученици от цял свят.

От гледна точка на образованието, което ние познаваме от нашето детство и детството на нашите деца и внуци, има няколко любопитни факта, които са същностни характеристики на съвременното финландско образование:

 • Във Финландия няма частни и държавни училища и няма разлика в материалната база и качеството на образование между училищата. Стремежът е всички училища да са еднакво добри.
 • Във Финландската образователна система няма инспектори, защото не съществува официално оценяване на учениците и посредством техните оценки – оценяване на учителите. Избягва се сравняването на децата помежду им.
 • Децата могат да се движат свободно по време на учебните часове и да променят позите си. Финландските учители са забелязали, че децата учат едно от друго и чуват и възприемат много добре, когато не са задължени да седят неподвижно на чина си.
 • На децата и юношите в училище се дават много малко домашни или почти не се дават домашни. Осъзната ценност от възрастните във Финландия е децата и юношите да имат свободно време, за да се занимават с дейности, които ги интересуват и да общуват помежду си.
 • „Изпит на дъската“ не се използва и децата не се принуждават да преразказват материала.
 • Децата и юношите във Финландия не мразят училището, не се оплакват от скука, не страдат от тревога и напрежение преди всеки следващ изпит, не се червят изправени пред дъската и не им се налага да влагат цялата си воля и усилие в това да седят неподвижни на чиновете си и да не издават звуци.

Интересен е въпросът от какви принципи се движи Финландската образователна система? Ето накратко 7-те принципа на финландското образование:

 1. Равенство: няма елитни и посредствени училища – всички имат еднакво оборудване и пропорционално финансиране; не се допуска по-задълбочено изучаване на едни предмети за сметка на други – всички са еднакво важни, а учителите имат пълната свобода да преподават материала както сметнат за добре; учителите нямат право да разпитват родителите за професия и социален статус; учениците не се делят в класове в зависимост от способностите им или кариерните им предпочетания. Равенство на правата на учители и деца: принцип на „зачитане на ученика“ – още от първи клас на децата се обясняват правата им, включително правото да адресират оплакването си към социален работник. Това насърчава финландските родители да осъзнават, че детето е самостоятелна личност, която е забранено да се обижда или наранява. Учителите са изключително добре платени, професиата е много престижна, но те сключват договор само за една учебна година с възможност за удължаване.
 2. Безплатно образование: образованието във Финландия е 100 % безплатно. Освен самото обучение се осигуряват безплатно закуска и обед, екскурзии, посещения на музеи и всички извънкласни дейности, транспорт (ако училището е по-далече от 2 км.), учебници и всички канцеларски принаделжности, лаптопи и таблети. Всякакво събиране на допълнителни средства от родителите за каквито и да било цели е забранено.
 3. Индивидуален подход: за всяко дете се съставя индивидуален план за обучение и развитие. Персонализирането засяга съдържанието на използваните учебници, упражненията, броят на задачите и времето, отделено за тях, както и преподавания материал. Във финландските училища има две допълнителни разновидности на образователния процес:
 • Подпомагащо обучение за по-слабите ученици. Във Финландия няма частни уроци. Учителите доброволно се занимават допълнително по време на урока или след него;
 • Коригиращо обучение, което е свързано с устойчиви общи проблеми в усвояването на учебния материал. То се провежда в малки групи или индивидуално.
 1. Практичност – „или ще се подготвят за живота, или – за изпити. Ние избираме първото“. Финландците единодушно избират образованието да подготвя децата им за живота, не за изпити. Ето защо във финландските училища няма изпити. Контролни и тестове се дават само по преценка на учителя. Има само един задължителен стандартен тест в края на средното образование, но учителите не се отчитат пред никого за резултатите от теста и децата не се готвят специално за него – каквото стане. В училището се преподава само това, което може да потрябва в живота. Всичко излишно е изхвърлено от учебната програма. Но финландските деца от малки знаят какво е договор, портфолио, банкова карта и пр. Те знаят как да изчислят данък наслество или ДОД, да съзададат сайт-визитка.
 2. Доверие: то включва доверие към учителите и доверие към децата. Няма проверки на учителите, няма инспектори. Има единна образователна програма, но тя съдържа само общи насоки, а всеки учител използва такъв метод на преподаване, който смята за подходящ. В класната стая, учениците могат да избират с какво да се занимават. Например, ако в урока е включен образователен филм, но не е интересен на ученика, той може да си отвори книга. Смята се, че ученикът може сам да прецени какво е по-полезно за него.
 3. Ученето е доброволно: учи се този, който иска да се учи. Учителите се опитват да привлекат вниманието на ученика, но ако той няма абсолютно никакъв интерес или способност да се учи, детето се ориентира към практически полезна за бъдещето му не особено сложна професия и не го стресират с двойки. Финландците смятат, че една от задачите на гимназията е да се определи дали за младежа е необходимо да продължи образованието си в лицей или му е достатъчно и по-полезно да отиде в професионално училище. И двата избора еднакво се ценят. Образователният процес във финландското училище е мек и деликатен, но това не означава, че може да се „кръшка“ от училище. Контролът е строг. Всички пропуснати уроци се вземат допълнително. И нещо много интересно: ако ученикът не изпълнява заданията на учителя и не работи – никой няма да вика родителите му, нито да го заплашва или обижда. Ако родителите не са загрижени за образованието на детето си, то просто няма да премине в по-горния клас. Да повтаряш класа във Финландия не е позорно, особено след 9-ти клас.
 4. Самостоятелност.

Финландците вярват, че училището трябва да научи детето на най-важното – самостоятелен бъдещ успешен живот. Затова тук ги учат да мислят и сами да придобиват знания. Теми учителят не разказва – всичко има в книгите. Важни са не наисзустените формули, а умението да се използват справочници, текстове, интернет, компютри, способността да се намират необходимите ресурси за решаване на текущия проблем.

Повече можете да прочетете за финландското образование от:

https://webstage.bg/detstvoto/1358-7-te-printzipa-na-finlandskoto-obrazovanie-uchish-po-malko-znaesh-poveche.html

https://www.zenom.pro/index.php/statii/94-finland

Споделете:
Към началото