Image by AkshayaPatra Foundation from Pixabay

Какви образователни промени ни подготвят за конструктивни планетни решения?

В това динамично време на глобална интеграция се търсят образователни модели, които подготвят младите хора да бъдат пълноценни граждани на света и участници в дълбокото икономическо, социално-политическо и духовно преустройство на света.

Образованието, както и повечето други социални структури, е в морална криза. Съсредоточено върху предаване на информация и развиване на логико-математическа и езикова интелигентност и тесни рационални умения, то не разпознава и не ангажира творческите сили на човешкия дух и не развива цялостна личност. Министерствата на образованието по света са силно консервативни по отношение на промените в програмата и се налага да преосмислят ролята си в новото време. Затова вече повече от 10 години ЮНЕСКО развива универсални образователни програми, акцентиращи върху умения за световно гражданство и устойчиво екологично развитие. Тук ще споделяме с вас работещи нови модели и ресурси, които осмислят какво значи човек да бъде образован за живот в тази епоха.

Сега, в контекста на световната здравна, екологическа и икономическа криза, е особено важно да осмислим развитието към това оптимално съзнание. То се характеризира с хармонизиране на познание, обич и свободна воля в един цялостен начин на съществуване, който се отличава със системно мислене, развита духовна интуиция, историческа перспектива върху съвремието и овластено и творческо ангажиране с реалните нужди на света, който ни заобикаля.

Критично съзнание

Един такъв модел, който търси етичните и социално-ангажирани аспекти на образованието към събудено и овластено съзнание, беше публикуван в България през 2005 г. в книгата на Мустакова върху развитието на критичното морално съзнание. Българският превод на американското издание на изследването съдържа глава върху преустройството на образованието по посока към диалектика на развитие на интелект и сърце, на интуитивни и аналитични способности, които отличават оптималното съзнание и водят до ангажиран диалог със социалния контекст.[1]

[1] Елена Мустакова-Пасарт, Критично съзнание, „Св. Климент Охридски“, 2005.

За информация къде може да намерите книгата, се обърнете към elena.mustakova@gmail.com, професор по психология на развитието на зрелия човек и клиничен психотерапевт.

Финландско образование

Може ли съвременните деца да ходят с желание на училище?

Може ли съвременните деца да четат с интерес?

Може ли съвременните деца да обичат и да се интересуват от природата?

Може ли съвременните деца да порастват и да се образоват без да бъдат оценявани и изпитвани на дъската?

Може ли съвременните деца да научават няколко езика без да пишат непрекъснато домашни?

Може ли учители и родители да вярват в децата и да изпитват взаимно доверие едни към други?

Ако искате да разберете какви са отговорите, поинтересувайте се от съвременната Финландска образователна система.

Фотография: Весела Банова
Към началото