Екологична Криза Обгръща Планетата

Планетата ни е в сериозно състояние в резултат на десетилетия бясно и неустойчиво икономическо развитие, което не отчиташе досега отпечатъка си върху природната среда, която поддържа живота на планетата.

Експертният Световен Панел по Климатичните Промени (IPCC), както и Междуправителствената Платформа за Наука и Политика относно Биоразнообразието и Екосистемите (IPBES), дават тревожни оценки на настоящите екологични щети и на предстоящата екологична катастрофа. Докладът на IPCC за 2018 г. установява: „Остават ни 12 години за да предотвратим катастрофални климатични промени. Необходими са спешни и радикални промени.“ През май 2019 г., IPBES заявява: „Отрицателните тенденции в природата ще продължат до 2050 г.” Според един от директорите на IPBES, Проф. Сандра Диаз от Аржентина, казва: „Системата, която поддържа живота на планетата, е претоварена до точката на рухване.“

Статистиките относно загубата на гори и тресавища, деградацията на кораловите рифове, както и броят на видовете, застрашени от изчезване (около един милион!), са потресаващи. Много видове служат като барометри на състоянието на планетата и предупредителните камбани бият.

За да се запознаете с организираните усилия на мислещите хора по света да спрат този процес, посетете https://dceff.org/, където можете да гледате наградени документални филми от последните години и да се запознаете със смели и радикални мобилизирани инициативи по всички краища на планетата. Пример за такава смелост, която въодушеви милиони хора през 2013г. е филмът „Черен лед“ (https://dceff.org/film/black-ice/) за 30-те от Арктика, които рискуваха живота си, за да доведат до съзнанието на медиите и света какво върши алчността сред топящите се ледове на Арктика.

Тези филми, както и много световни панели, повдигат неизбежния сега пред нас въпрос: как ще преодолеем пропастта, която разделя суверенни, тясно разбрани национални интереси от световните решения, нужни за овладяването на климатичната криза?

Артър Дал, Президент на Световния Екологичен Форум, обяснява, че Експертният Световен Панел по Климатичните Промени е много консервативен в оценката на данните и докладите му се проверяват от правителства. Климатичните промени в момента са много по-ускорени отколкото сочат предвижданията. „Ние трябва да обединим етика, духовност и наука“, за да адресираме сериозността на проблемите.[1]

Още през 1936г., Уинстън Чърчил се обръща към Британския Парламент със следните думи, цитирани днес с всеобщо-осезаемо чувство на спешност: „Ерата на отлагането, на полу-мерките, на утешителни и смешни псевдо-решения, на бавене свършва. Навлизаме в периода на последствията.“

Къде тогава е надеждата? Ние сме в състояние да обединим сърцата си и творческото си мислене, и със силата на духа на новото време да тласнем страните си и света към етични решения в хармония с природни и духовни принципи, които могат да спасят планетата за децата и внуците ни.

[1] Вижте интервюто с А. Дал на www.globalgovernanceforum.org

Към началото