През 1893 г. в Чикаго се създава Парламентът на Световните Религии и утвърждава, че самата наука сочи пътя към единството. През 1912 г., бащата на експерименталната психология Вилхелм Вунд публикува подробно описание на психологическата и културна еволюция на човечеството към единство. През 1944 г. Макс Планк, Нобелов лауреат и баща на квантовата теория, заявява, че съзнанието е изначално, а материята е вторично явление. През 1945 г., писателят Алдос Хъксли издава класическия си труд „Вечната Философия“, в който описва общите идеи, принципи и ценности на всички духовни учения. През 1948 г. светът приема Световна Декларация за Човешките Права. От 1954 до 1968 г., движението за социални права в Съединените Щати променя напълно облика на съвременното общество. През 1969 г., първата разходка на луната дава на човечеството обхватна перспектива върху собствената му планета. През 1979 г., след като преживява така наречения „ефект на погледа отгоре“ от Луната (https://www.youtube.com/watch?v=9A8b9cWIX2I&t=7s), астронавтът на Аполо 14 Едгар Мичел създава Институт за Изследвания на Съзнанието, който изследва процесите на съзнанието отвъд ограниченията на материалистичния редукционизъм. През 1982 г., квантовият физик Дейвид Бом казва, че в дълбочина съзнанието на човечеството е едно цяло. През 1993 г., вторият конгрес на Парламента на Световните Религии приема Декларация за Глобална Етика. През 1996 г., Ървин Ласло създава Клуба на Будапеща с цел да подпомогне зараждащото се планетно съзнание за единството на човечеството.

Най-впечатляващото и мащабно изражение на този процес е Хартата на Земята, създадена през 2000 година от 4,500 граждански организации от цял свят по пътя на консултативен процес в продължение на едно десетилетие. Гледайте това обобщаващо видео, за да оцените мащабите на този световен документ, който сочи към дълбоко предстоящо преустройство на света.

През 2000 г., Генералният Секретар на ООН Кофи Анан заявява: „Ние сме едно човешко семейство в цялото ни разнообразие и имаме общ дом“. През 2010 г. се създава Shift Network – световно движение за еволюция на съзнанието.

През 2009 г., статистическо изследване на британски епидемиолози на степента на здравни и социални проблеми в 23 богати страни потвърждава, че взаимосвързаността и относителната равнопоставеност са основен фактор в добруването на обществото. Епидемиолозите установяват, че след като са посрещнати най-основните нужди на хората, колкото по-неравно е едно общество, толкова по-сериозни са проблемите с психични заболявания, физическо здраве, продължителност на живота, престъпност и т.н. Колкото по-малка е тревожността около социалния статус в резултат на по-голяма равнопоставеност, толкова по-нисък е индексът на здравни и социални проблеми на обществото. [1]

Световната финансова криза от 2008-9 г. показа ясно, че глобалната икономика се нуждае от принципни глобални решения. Замръзналите във времето национални политически и управленчески структури не са в състояние да дадат сериозен ответ на световните рискове.

Сега се наблюдават масивни световни движения, които тласкат към преосмисляне на основните ценности на колективния ни живот. Сред тях са движения за световно единство, като например https://unity.earth/, кампанията за преосмисляне на глобалната сигурност като човешка сигурност https://new.worldacademy.org/ , младежката мрежа за климатична мобилизация action https://www.youth-climate.com/ , движението на коренните населения към планетна справедливост и много други.

[1] Wilkinson & Pickett, Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger

Към началото