Световни процеси

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Световно преустройство

През последните 100 години, все повече мислители и хора на науката отбелязват, че живеем във време на световен духовен подем и глобална трансформация. Насред бързо нарастващата неизвестност и нестабилност в света и разклатените устои на всички традиционни институции на власт[1], вълна от милиони неправителствени инициативи все повече насочва световния процес към разпознаване на нашата взаимосвързаност, обединение в многообразието и глобално преустройство по посока на справедливо и екологично устойчиво световно общество.  Най-впечатляващото и мащабно изражение на този процес е Хартата на Земята, създадена през 2000 година от 4,500 граждански организации от цял свят по пътя на консултативен процес в продължение на едно десетилетие. Гледайте това обобщаващо видео, за да оцените мащабите на този световен документ, който сочи към дълбоко предстоящо преустройство на света.

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Световно преустройство

През последните 100 години, все повече мислители и хора на науката отбелязват, че живеем във време на световен духовен подем и глобална трансформация. Насред бързо нарастващата неизвестност и нестабилност в света и разклатените устои на всички традиционни институции на власт[1], вълна от милиони неправителствени инициативи все повече насочва световния процес към разпознаване на нашата взаимосвързаност, обединение в многообразието и глобално преустройство по посока на справедливо и екологично устойчиво световно общество.  Най-впечатляващото и мащабно изражение на този процес е Хартата на Земята, създадена през 2000 година от 4,500 граждански организации от цял свят по пътя на консултативен процес в продължение на едно десетилетие. Гледайте това обобщаващо видео, за да оцените мащабите на този световен документ, който сочи към дълбоко предстоящо преустройство на света.

Ето кратък синопсис на еволюцията на това ново съзнание.

През 1893 г. в Чикаго се създава Парламентът на Световните Религии и утвърждава, че самата наука сочи пътя към единството. През 1912 г., бащата на експерименталната психология Вилхелм Вунд публикува подробно описание на психологическата и културна еволюция на човечеството към единство. През 1944 г. Макс Планк, Нобелов лауреат и баща на квантовата теория, заявява, че съзнанието е изначално, а материята е вторично явление. През 1945 г., писателят Алдос Хъксли издава класическия си труд „Вечната Философия“, в който описва общите идеи, принципи и ценности на всички духовни учения. През 1948 г. светът приема Световна Декларация за Човешките Права. От 1954 до 1968 г., движението за социални права в Съединените Щати променя напълно облика на съвременното общество. През 1969 г., първата разходка на луната дава на човечеството обхватна перспектива върху собствената му планета. През 1979 г., астронавтът Едгар Мичел създава Институт за Изследвания на Съзнанието, който изследва процесите на съзнанието отвъд ограниченията на материалистичния редукционизъм. През 1982 г., квантовият физик Дейвид Бом казва, че в дълбочина съзнанието на човечеството е едно цяло. През 1993 г., вторият конгрес на Парламента на Световните Религии приема Декларация за Глобална Етика. През 1996 г., Ървин Ласло създава Клуба на Будапеща с цел да подпомогне зараждащото се планетно съзнание за единството на човечеството. През 2000 г., Генералният Секретар на ООН Кофи Анан заявява: „Ние сме едно човешко семейство в цялото ни разнообразие и имаме общ дом“. През 2010 г. се създава Shift Network – световно движение за еволюция на съзнанието.[2]

През 2009 г., статистическо изследване на британски епидемиолози на степента на здравни и социални проблеми в 23 богати страни потвърждава универсалните духовни интуиции на човечеството, че взаимосвързаността и относителната равнопоставеност са основен фактор в добруването на обществото. Епидемиолозите установяват, че след като са посрещнати най-основните нужди на хората, здравните и социални проблеми са преди всичко функция на неравенството на обществото, а не на неговото богатство. Колкото по-неравно е едно общество, толкова по-сериозни са проблемите с психични заболявания, физическо здраве, продължителност на живота, престъпност и т.н. Колкото по-малка е тревожността около социалния статус в резултат на по-голяма равнопоставеност, толкова по-нисък е индексът на здравни и социални проблеми на обществото.[3]

Световната финансова криза 2008-9 г. показа ясно, че глобалната икономика се нуждае от принципни глобални решения. Замръзналите във времето национални политически и управленчески структури не са в състояние да адресират сериозно световните рискове.[4]

В под-страниците тук, ще ви информираме за нови изследвания, които предлагат конкретни и практични стъпки за световно икономическо, управленческо и екологично преструктуриране.

Каква е ролята на всеки един от нас в този регионален и световен процес, в който чисто материалистичните и прагматични съображения все повече пораждат разнородни конфликти, а принципните позиции, базирани на духовни ценности, водят към социално здраво общество?

[1] See www.globalgovernanceforum.org

[2] Robert Atkinson, The Story of Our Time: From Duality to Interconnectedness to Oneness

[3] Wilkinson & Pickett, Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger

[4] https://www.centeronnationalsecurity.org/vital-interests-issue-20-augusto-lopez-claros

The Earth Charter, Values and Principles for a Sustainable Future
Пускане на видеото
Споделете:
Към началото