Критично съзнание: Изследване на морала в световен исторически контекст

Сравнително културно изследване на развитието в житейски план и на пресечните точки с етично и социално-осъзнато образование, което пробужда желание и способност за социален принос. Американската част от изследването беше част от мащабно изследване на Фондация Макартър за успешно развитие на зрелия човек. Българската част от изследването беше подкрепена от дисертационна награда на Радклиф, Харвард.
Тази книга, спечелила сребърна награда Наутилус 2022 г., предлага практична методология за хора и нации в трудно време.
Image: https://www.robertatkinson.net
Уникална макро-историческа перспектива върху качествения еволюционен скок с съзнанието на човечеството.

The Holomovement: Embracing Our Collective Purpose to Unite Humanity

С принос от световни лидери в областта на еволюционните процеси, които все повече се разгръщат и променят облика на човечеството.

Към началото