Обединяваща Справедливост

Форма на справедливост, която води до повече обединение вместо задълбочаващи се разделения и която е основополагаща в еволюционния скок на човечеството към взаимосвързано планетно коопериране и изграждане на етичните, културни, правителствени и законни структури, които да защитават човешката сигурност.

Към началото