Тери Медисън, родена в щата Ню Джърси, пропътува в личния си живот дългия път от шоу бизнеса, в който започва като певица, към осмислена служба на човечеството в Карибските острови, Суринам и – през последните 28 години от живота си – в България. Преди близо 15 години Тери Медисън е една от първите, които започват да водят доброволно часове по добродетели в няколко училища в София. Тя черпи вдъхновението си от световния проект „Добродетели“ на Линда Кавелин и Дан Попов, който с нейна помощ най-накрая достига и България. Тери Медисън създава фондация https://lovethatchild.wixsite.com/lovethatchild, посветена на вдъхновяване на следващите поколения към развиване на добродетели и съзнателно участие в положително социално преустройство. След смъртта й, фондацията е пререгистрирана като Фондация Тери Медисън за Добродетели и Социално Здраве и разгръща дейността си в нови сфери на социалния живот.

Тери Медисън почива на 20 февруари 2019 г. и е погребана в София.

Днес фондация „Тери Медисън за Добродетели и Социално Здраве“, с изпълнителен директор д-р Елена Мустакова (www.elenamustakova.net) води обществена просветителска дейност относно въпросите на справедливостта в световното общество, централната роля на моралния характер, световно управление от нов тип и обединяващи процеси, които могат да преодолеят социалните разделения и да направят планетата по-безопасна и мирна за всички хора.

Към началото