Ние сме

Ние сме

Като пулсираща артерия в тялото на човечеството…
Ние сме част от едно бързо нарастващо световно движение, което разпознава и подкрепя духовната еволюция на човечеството към осъзната взаимосвързаност, обединение в многообразието и по-справедливо общество

Фондация „Тери Медисън за Добродетели и Социално Здраве“ работи на българска почва за осмисляне на моралната, социална и екологическа криза, в която се намираме и за активното преосмисляне на връзката между личностно развитие и развитие на обществото. Проектите и форумите ни са вдъхновени от гледна точка на универсални и практични духовни принципи, които сочат към трайни решения. Вярваме, че коренът на устойчивите решения на тези предизвикателства се намира във възможностите, които образованието предлага, за развитието на характера и чувството на отговорност и принадлежност към един глобално свързан свят. Промените, които желаем, все повече зависят от действията, изборите и нагласите ни. Фондацията работи в партньорство с прогресивни организации в България и света, за да подпомогне и разгърне градивни промени по посока към по-етично обществото, базирано на истинско уважение към всеки човек и конструктивен диалог между различията.

Вече повече от 15 години фондацията сътрудничи със Софийски училища и обучава учители и гимназисти в осмисляне и развиване на добродетели и в подпомагане на по-малките ученици в тази насока.

Ние организираме младежки форуми и образователни проекти, посветени на осмислянето на идеята за социално здраве – а именно как стремежът към взаимопомощ, смислено общуване, духовни ценности и разумен стремеж към справедливост, са условия за здравето и развитието на обществото. Такъв подход е в основата на най-висшата ни природа и е дълбоко възнаграждаващ начин на живот, който прави хората по-силни и по-жизнеспособни.

Фондацията организира също събития и концерти, вдъхновени от ролята на изкуството като двигател за промяна, както и екологични инициативи, свързани с активна грижа за нуждите на околната среда и човешката намеса в нея.

Светът се нуждае да обединим и мобилизираме усилията си, за да преустроим заобикалящата ни среда по посока на морален смисъл и етика на взаимосвързаност и единство в многообразието.

Самите ние се нуждаем от умения за смислено общуване, самопознание, осмислени духовни ценности и познание за формите на управление, които създават по-справедливо общество.

Споделете:
Към началото