Ние сме

Като пулсираща артерия в тялото на човечеството…
Ние сме част от едно бързо нарастващо световно движение, което разпознава и подкрепя духовната еволюция на човечеството към осъзната взаимосвързаност, обединение в многообразието и по-справедливо общество
Към началото