Мисия

Движението за обединяваща планетна справедливост е насочено към мобилизиране на общности, общества и световната общност в контекста на крехкото състояние на планетата с цел да превъзмогнат езика на поляризацията и гео-политическите надпревари, които продължават да задълбочават фалшивото чувство за отделеност един от друг и хранят враждебност, както и да възприемат процеси, отговарящи на нашата взаимосвързаност и на научно-доказания единен характер на реалността. При настоящия срив на биоразнообразието и нарастващите конфликти, мирът не е реален, докато не овладеем двигателите на разрухата.

Един от тях е черно-бялото разбиране за справедливост, в което културните предразсъдъци и прикрити интереси подхранват светоглед на „ние“ против „тях“.  Движението за обединяваща справедливост работи с образователни кампании, които помагат да се издигне моралния код на човечеството до разбирането, че истинската справедливост обединява, защитава радикалните ни различия и намира общи решения. Ние си сътрудничим със сходни по визия организации навсякъде по света, които се стремят да ускорят прехода към етично, прозрачно и справедливо планетно управление, основано на обединяващи процеси.

Към началото