Image by Gerd Altmann from Pixabay

За младежи

В някои от най-зрелите демокрации по света, като Финландия, Канада, Нова Зенландия, гласуващите все повече избират по-млади хора! В един дълбоко интегриран свят, в който съществуващите механизми не са в състояние да адресират глобалните проблеми, погледите все повече се насочват към въображението и енергията на младите, които най-адекватно усещат нуждите на новия свят и настояват на сериозни промени.[1]

Хенриета Фор, директор на УНИЦЕФ, се обръща към всички правителства и държави на 25 септември 2019 в Ню Йорк по случай честването на 30-та годишнина от Конвенцията за правата на детето, със следните думи: „И накрая – нека да поемем още един ангажимент: не само да изслушваме какво ни казват децата и младежите, но и да работим заедно с тях, за да постигнем желаните от тях промени. Навсякъде по света млади лидери надигат своя глас както никога досега. Действително наблюдаваме повишаване на младежката активност по целия свят. Протести против климатичните промени. Ученически шествия. Кампании за слагане на край на конфликтите. Много младежи се присъединиха към нашата инициатива „Поколение на неограничените възможности“ и призоваха правителствата и предприятията да подкрепят образованието и развитието на уменията. Преди две седмици за първи път Изпълнителният съвет на УНИЦЕФ покани двама млади активисти да открият нашето събрание. Те ни разказах за усилията си да сложат край на детския труд и да се борят с климатичните промени, за да завещаят една по-здрава планета на бъдещите поколения. Въпреки че те бяха наистина вдъхновяващи, възрастните в залата бяхме наясно, че само вдъхновение не е достатъчно. И изслушването не е достатъчно. Затова нека обещаем да направим нещо повече.

Нека да ги подкрепим
Нека да предприемем действия заедно с тях.
Нека да последваме техния пример.[2]

Нашата платформа, както и форумите ни, целят да отворят пространства, в които младите хора могат да осмислят предизвикателствата, пред които сме изправени, да придобият необходимата информация, яснота и умения и да организират и координират усилията си към национални, регионални и световни промени.

За нас е ясно, че за да имат успех усилията на младите, е необходимо да се осмисли хармонизирането на това, което правим с това, което сме.  Само истински кохерентният живот води до трайни промени. Затова стремежът ни е да помогнем на младите да намерят духовна и морална кохерентност на вътрешното си пространство с целите, които си поставят.

Към началото