Добродетели и общество

Image by Pexels

Добродетели и общество

Как можем да развиваме по-целенасочено качествата на духа, необходими в обществото? Някои български училища вече включват обучение в добродетели, което адресира тази социална нужда.

История на Проекта за Добродетели
В предусещане на спешността на този въпрос днес, когато оцеляването ни очевидно зависи от способността ни да се кооперираме в решаването на световната криза, преди две десетилетия, Линда Кавелин и нейният екип създават Проект за Добродетели (https://virtuesproject.com/) – многокултурно ръководство, което помага на учители и родители да превърнат думите в дела и идеалите в реалност. Черпейки от писанията на всички световните религии, те разпознават 52 добродетели (по една за всяка седмица) и развиват около тях простички образователни стратегии, които ангажират деца и възрастни в един вдъхновяващ процес на растеж и развитие.

Проект „Добродетели“ намира своите корени в България през 2006 г., благодарение на усилията на две доброволки – Тери Медисън и Берта Петруски, които започват разговори с гимназисти от няколко училища в столицата за това как проявяваме единство, справедливост, честност, смелост, изобретателност и много други добродетели в ежедневието си. Срещите в извънкласни занятия и организирани събития вдъхновяват гимназистите да развиват най-благородните качества на характера си. Марина – една от тях – започва да води такива занятия с деца в детски градини и начални училища веднага след като завършва гимназия през 2007 г. През 2009 г., Елена Мустакова превежда Семейното Ръководство за Добродетели на български език, а малко след това Фани Костуркова превежда „Проект Добродетели – ръководство за възпитатели“.

Работа с Добродетелите в България
Така вече 13 години, фондация „Обичай това дете“, предшественик на настоящата фондация „Тери Медисън за добродетели и социално здраве“, продължава да расте и да вдъхновява деца, младежи, учители и родители в България да обръщат целенасочено внимание върху развиването на духовните качества на личността и по този начин да правят своя принос към по-човечно и справедливо българско общество. Колективът на фондацията, към който се включва и Роза Димитрова, обучава преподаватели в няколко училища в столицата и поставя началото на техните собствени часове по добродетели, в които преподавателите подготвят свои програми и адаптират темите към своите училища.

Дейността на фондацията вдъхновява и фондация „Благотворител“, която също организира обучения за ученици, учители и психолози през последните 9 години. До момента в тях са участвали над 600 учители и над 15 000 ученици, като броят им продължава да расте и днес. В ответ на споделената от колегите нужда за материали и идеи, които да използват в часовете с децата, се раждат и книгите „Уроци за сърцето“, които фондация „Благотворител“ издава в авторство на трима учители с натрупан опит за преподаване на добродетели в предучилищен и начален етап на обучение – Марина Грозданова, Даниела Златева и Румяна Божкова. Тези наръчници подкрепят колеги в цялата страна в стремежа им да създават смислени и интересни часове, посветени на човешките добродетели и чувства,.

През учебната 2017-2018 г. фондация „Обичай това дете“ проведе обучения в четири училища в столицата, които продължават да организират самостоятелни часове по добродетели, в които учениците от 5 и 6 кл. преподават на по-малките си съученици. През 2019 г. още един гимназист – Радослав Стефанов от 7 СОУ „Св. Седмочисленици“ – също реши, че не иска часовете по добродетели да свършват с края на гимназиалното му обучение. С подкрепата на ръководството на училището и със съдействието на фондацията бе организирано обучение, на което присъстваха над 20 ученици от 9, 10 и 11 кл., които пожелаха да бъдат учители по добродетели на учениците от 2,3 и 4 кл. Споделяме ви някои от техните коментари:

„Да работя с екипа на “Обичай това дете” беше привилегия за мен. Те ми показаха колко е красива работата с деца и че те могат да ни научат на много повече отколкото си мислим. Те притежават доброта и милосърдие, но в днешно време ние рядко им показваме как да я използват. “Обичай това дете” обаче донесе нужната промяна в българското училище.“ – Тихомира Кирова, бивш ментор от XII. A клас

„Децата са възможно най-големият подарък, който може да бъде предложен на света. Горд съм, че имах възможността пряко да работя с тях по проекта на Фондацията и да бъда част от тяхното бъдеще, което, сигурен съм, ще бъде повече от светло!“ – Радослав Стефанов, бивш ментор от XII.A клас и член на Фондацията

„Децата, с които работех, бяха толкова активни и не на последно място – мили! Имаха голям интерес да участват в дискусиите, да говорят и да се включват в темата. Имам надежда за бъдещето заради тези деца!“ – Цвета Стефанова, бивш ментор от XIIA. клас

А ето какво казват други деца и младежи:

5 клас: „Заниманията по добродетели ми помогнаха да разбера същността на положителните човешки качества като уважение, честност, обич, съчувствие и радост.“

9 клас: „Добродетелите ще ни помогнат да се борим с агресията, омразата, завистта , безотговорността.“

10 клас: „Да ги пазим в сърцата си като ги практикуваме и предаваме на младите хора.“

11 клас: „Да бъдем добри, всеотдайни, мили и оттоворни.“

11 клас: „Чрез добродетелите, ние ще променим света и ще го направим едно хубаво място да живеем.“

Споделете:
Към началото