Добродетели и общество

Развиването на добродетели, или духовни навици на поведение, е в основата на устойчива планетна цивилизация.

Целта на цивилизацията е да облагородява човешкия характер и да организира социалния живот така, че да балансира култура и история с напредъка в познанието и да създава повече справедливост и единство в обществото.

Нашата цивилизация е пропита с насилие и корупция и затова, въпреки технологичните ни умения и богатството на наука и изкуство, ние нямаме още истинска цивилизация.

Към началото