Image by Pexels

Добродетели в Училищата

Как можем да развиваме по-целенасочено качествата на духа, необходими в едно цивилизовано общество? Някои български училища вече включват обучение в добродетели, като използват Проект за Добродетели – многокултурно ръководство, което помага на учители и родители да превърнат думите в дела и идеалите в реалност.

Проект „Добродетели“ беше въведен в България през 2006 г., благодарение на усилията на две доброволки – Тери Медисън и Берта Петруски. През 2009 г., са преведени на български език „Семейно Ръководство за Добродетели“, както и „Проект Добродетели – ръководство за възпитатели“. Екипът на фондацията обучава преподаватели в няколко училища в столицата. Дейността на фондацията вдъхновява и фондация „Благотворител“, която в последствие е обучила над 600 учители и над 15 000 ученици.

Към началото