Lecture 1: Understanding Health: The Intersection of Psychology and Spirituality

С тази видео лекция, Д-р Елена Мустакова открива Вашингтонската регионална група на Института за Изследвания на Съзнанието (http://noetic.org/), създаден от астронавта Едгар Мичел през 1973 г., след завръщането му от Луната с Аполо 14. С наближаването си към Земята, при вида на красивата синя планета, Мичъл преживява дълбоко прозрение за нашата взаимосвързаност. Той осъзнава, че обяснението, което науката ни предлага за самите нас, за космологията и религията ни, е непълно и затова едностранчиво. „Аз разбрах“, казва той, „че Нютоновата идея за отделни, независими обекти във вселената не е съвсем точно описание. Нуждаем се от ново обяснение на това, кои сме ние и към какво сме в състояние да се развием.“

Създаденият от Мичъл Институт (The Institute of Noetic Sciences), има групи по цял свят, където хората се събират, за да обсъждат пресечните точки между научно и духовно познание и еволюцията на съзнанието, която преживяваме в момента.

В тази първа лекция от серията Д-р Мустакова описва своето клинично разбиране за динамиката на здравето в нашата епоха, в която често се чувстваме отчуждени от себе си и един от друг, несигурни и нестабилни, неудовлетворени въпреки надпреварата в ежедневието си и потопени в автоматично и стресирано мислене. Напредналото познание не ни прави по-здрави, защото липсва систематично духовно разбиране за характера на човека и живота, което създава стабилна основа в ежедневието. Преобладаването на материалистична наука, която не отчита сериозно духовното познание и не търси пресечните точки с него, води до сериозна загуба на смисъл, в контекста на противоречиви социални послания и надпреварващи се политически и религиозни идеологии. Там където липсва смисъл, хората са лишени от истински подкрепяща среда, която е условие за здравето. Д-р Мустакова разглежда динамиката на здравето като кохерентно взаимодействие между тяло, съзнание и дух в конкретен социално-исторически контекст

Кликнете върху видеото или тук, за да гледате цялата лекция.

Lecture 2: The Nature of Mind

Тази лекция продължава темата за здравето като кохерентност на физическо, психическо и духовно равнище и задълбочава анализа на въпроса какво представлява съзнанието от гледна точка на невро-психология, квантова физика и интегративни изследвания на съзнанието. Мустакова представя модела на Д-р Сигъл от Калифорнийския университет в Бъркли, който разглежда интеграцията на съзнанието по посока към осем характеристики на добре-развито съзнание: 1. Взаимосвързаност; 2. Отвореност; 3. Хармонизираност; 4. Възприемчивост; 5. Ангажираност; 6. Осъзнатост; 7. Състрадателност; 8. Емпатичност. Тези осем процеса характеризират пътя към цялостно здраве и пълноценно преживяване на живота.

Кликнете върху видеото или тук, за да гледате цялата лекция.

Lecture 3: Heart/Mind Epistemology

Тази лекция се спира на въпроса защо, въпреки огромното познание в тази епоха, ние страдаме все по-интензивно, както страдат и отношението ни към обществото и планетата. Мустакова разглежда два различни и взаимно допълващи се познавателни процеса, които произтичат от разгърнатото разбиране за съзнанието, развито в предишната лекция. Познавателният процес, който основно свързваме със съзнанието, е основан на физически възприятия и на убеждението на модерната наука, че всичко е материя. Все-повече учени обаче достигат до извода, че съзнанието предхожда материята – концепция, заложена във всички духовни традиции – и че този познавателен (епистемен) процес е свързан с нелокалното интуитивно познание на сърцето. Освен това става ясно, че когато двата познавателни процеса се синхронизират, настъпват драстични положителни промени в тялото и съзнанието. Тук става ясно точно как психологията се пресича с духовността.

Кликнете върху видеото или тук, за да гледате цялата лекция.

Lecture 4: Languages of Socio-Historical Understanding

Тук Елена Мустакова разглежда ролята на езика в това как различни социално-исторически дискурси влияят върху преживяването ни на това какво е реално. Преобладаващите в социалното пространство научни, светски и религиозни дискурси силно ограничават и фрагментират светоусещането ни. Лекцията описва възникването на интегративен духовен език, който разпознава и назовава духовния потенциал на личността, ролята на физическото и социалното измерение в разгръщането на този потенциал, общата духовно-етична основа на всяко религиозно познание, взаимо-допълваща роля на духовните прозрения с научното познание, както и духовно-историческите измерения на съвременната епоха.

Кликнете върху видеото или тук, за да гледате цялата лекция.

Lecture 5: The Path to Universal Love

В тази лекция Джошуа Даунър обобщава дълбочинните общи теми на досегашните лекции и дискусии на Вашингтонската група. В основата им е психологическата реалност, че живеем с изкривени концепции за самите себе си и света в резултат на множество състезаващи се дискурси – „научен“ материализъм, консумеризъм, религиозен фундаментализъм, нихилизъм – и тези надпреварващи се дискурси предизвикват реактивно, нестабилно и тревожно-депресивно състояние на личността. Осмислянето на нашата истинска реалност е интегративен процес, застъпен в досегашните лекции. В основата му е стремеж към вътрешно състояние на любящо присъствие и социално ангажиране в създаването на универсално справедлив свят. Контекстът на този стремеж са общностите, които го подкрепят и осмислят.

Кликнете върху видеото или тук, за да гледате цялата лекция.

Lecture 6: Reverent Heart and Depth Motivation

Тази лекция представлява поетичен размисъл върху дълбоките мотивационни пластове на личността, които я свързват с жизненото начало.

 

Кликнете върху видеото или тук, за да гледате цялата лекция.

Lecture 7: Free Will and Health

Тази лекция разглежда еволюционното развитие на личността в житейски и в духовен план и на това как човек упражнява свободната си воля на всеки етап на развитие. Елена Мустакова описва спираловидната еволюция на структурите на личността и разгръщащите се способности и избори на всеки следващ етап, и показва ролята на свободната воля в преживяването за здраве.

 

Кликнете върху видеото или тук, за да гледате цялата лекция.

Lecture 8: Ego Transcendence: Becoming Pure Channels

Тази последна лекция от серията обобщава процесите на развитие на личността към интеграция на психично, физическо и духовно здраве в социално-исторически контекст и разглежда ролята на себенадмогването в пълноценното преживяване на живота.

 

Кликнете върху видеото или тук, за да гледате цялата лекция.

Към началото